Condities

Condities voor huurders:

Reservering:
Na telefonische- of email reservering ontvangt u van ons een bevestigingsbrief; in deze brief staat vermeld dat uw reservering pas definitief is na ontvangst van het in de brief genoemde aanbetalingbedrag plus de administratiekosten à Euro 25 per huis (à Euro 45 bij betaling vanuit het buitenland) en van het door u volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier. U vindt in deze brief ook het restantbedrag dat u bij aankomst nog ter plekke in Italië zult moeten betalen aan de eigenaar. Ruim voor uw vertrek ontvangt u van ons een routebe­schrijving en enkele suggesties voor het maken van tochten in de omgeving. Bij enkele eigenaren dient het tweede deel van de huur 6 à 8 weken voor aankomst per bank te worden overgemaakt.
Wij wijzen u er op dat wij het huis 10 dagen voor u in voorlopige reservering houden. Indien in deze periode uw aanbetaling en uw inschrijvingsformulier niet door ons zijn ontvangen kunnen wij geen reservering garanderen.

Betaling:
De aanbetaling plus de administratiekosten dient voldaan te worden op de bankrekening die Una Casa Particolare aanhoudt bij de ING Bank N.V. te ’s-Hertogenbosch in Nederland met nummer 65.75.05.706 (IBAN NL37INGB0657505706, BIC INGBNL2A). Het resterende huurbedrag en de borgsom dient u direkt bij aankomst aan de eigenaar in Italie contant te betalenen en indien niet in de huurprijs inbegrepen ook water, gas, elektra, beddengoed, handdoeken, schoonmaakkosten, verwarming en airconditioning dient u direct bij aankomst en soms bij vertrek aan de eigenaar in Italie te betalen. Alle betalingen ter plekke in contanten en soms met credit card. Zie hiervoor de uitgebreide beschrijving per huis.

Prijzen en korting:
De in deze folder genoemde prijzen zijn niet altijd inclusief water, gas, elektra, lakens, kussenslopen, handdoeken, schoonmaakkosten en verwarming: dit varieert sterk per huis. Een enkele eigenaar geeft korting bij huur van meer dan 2 weken. Zie hiervoor de gedetailleerde informatie per huis. Vaak zijn Pasen en Kersttijd hoog- of middenseizoen, voor prijzen zie huizenbeschrijvingen of op aanvraag.

Annulering:
Annulering heeft geen restitutie van het in Nederland reeds betaalde deel van de huursom noch van het in Italië betaalde huurdeel tot gevolg. Tevens indien U nog niet in Italië betaald heeft, bent U toch gehouden ook dit deel te voldoen. Wij raden U dringend aan een annuleringsverze­kering af te sluiten.

Aankomst en vertrek:
Bij alle huizen is de wisseldag zaterdag. Er wordt uitsluitend per week verhuurd. Voor tijden van aankomst en vertrek: zie informatie per huis. Gelieve bij vertraging altijd de eigenaar tijdig te berichten.

Verblijf in de huizen/appartementen:
Tijdens uw verblijf in Italië in het door u gehuurde huis/appartement gelieve u uitsluitend met de eigenaar contact op te nemen bij vragen en/of problemen. De eigenaar zelf of iemand namens hem zal u te woord staan.

Aantal personen:
Het is nooit toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de eigenaar om met meer personen gebruik te maken van een huis of van een zwembad dan het in de informatiefolder opgegeven aantal. Ook mag U er geen andere personen of meer personen in toelaten dan diegenen waarvan de identiteit door u zelf op het inschrijvingsformulier is opgegeven.

Openingstijden zwembaden:
De maanden waarin de zwembaden geopend zijn en de uren dat U er gebruik van mag maken verschillen per locatie. Zie hierover de gedetailleerde informatie per huis.

Huisdieren: niet toegestaan.

Over Una Casa Particolare:
“Una Casa Particolare” is een handelsnaam van de eenmanszaak “Tolk-Vertaalbureau “De Herven””, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16059460 en gedreven door Mevrouw E.M. Bergkotte-Vroegindeweij. Het BTW nummer van Una Casa Particolare is NL 057312990-B01.

Una Casa Particolare bemiddelt voor – en in opdracht van – de eigenaren van de door Una Casa Particolare aangeboden vakantiewoningen in de verhuur van die woningen aan derden. Tussen Una Casa Particolare en (potentiële) huurders komt geen overeenkomst tot stand.

Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid:
De verhouding tussen Una Casa Particolare en huurder wordt steeds beheerst door Nederlands recht. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om daarvan kennis te nemen. Een eventuele aansprakelijkheid van Una Casa Particolare zal steeds beperkt zijn tot de vergoeding die zij voor het desbetreffende verblijf heeft ontvangen van de eigenaar.

In geval van verschil tussen de Engelse, de Italiaanse en de Nederlandse tekst van deze condities en de informatie op de website, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Nederland: Vierde Herven 13 . 5232 JG Den Bosch . Tel. 0031-(0)6-51591566 .

Italie: Via dei Magoni 14 . 05018 Orvieto (TR) . Tel. 0039-338-7610952 .